Projektiranje spravila lesa z gozdnimi žičnicami

Usmeritve in pogoji za spravila lesa so določeni v odločbi v upravnem postopku, ki jo lastniku gozda izda Zavod za gozdove Slovenije. Načrtovalec spravila lesa z gozdnimi žičnicami na podlagi le te načrtuje dela v gozdu. Za opravljanje del mora izvajalec zagotoviti strokovno usposobljen kader.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 21. 01. 2015