Dostopnost in uporaba biocidnih proizvodov na trgu

Biocidni proizvodi so kakršne koli snovi ali zmesi, ki so sestavljene iz aktivnih snovi, le-te vsebujejo ali se uporabljajo za pridobivanje ene ali več aktivnih snovi. Biocidni proizvodi so namenjeni uničevanju, odvračanju ali nevtralizaciji škodljivih organizmov, preprečevanju njihovega delovanja ali za odpravo teh organizmov na kateri koli drug način kot zgolj s fizičnim ali mehanskim delovanjem.

Med biocidne proizvode se uvrščajo dezinfekcijska sredstva, kemikalije, ki se uporabljajo kot konzervansi, proizvodi za nadzor škodljivcev (nekmetijski namen), antivegetacijska sredstva ter tekočine za balzamiranje in prepariranje.

Biocidni proizvodi ne smejo biti dostopni na trgu oziroma se ne smejo uporabljati, razen če je bilo za to izdano dovoljenje.

Različne vrste dovoljenj so odvisne glede na postopek, ki se uporablja in glede na področje, na katerem se želi dajati biocidni proizvod na trg.

Imetnik dovoljenja je vsaka fizična ali pravna oseba, ki ima sedež v Evropski Uniji in je odgovorna za dajanje biocidnega proizvoda na trg.


Pogoji in dokazila

Pomembno je tudi

Postopek pridobitve dovoljenja je enoten v vseh državah članicah Evropske Unije.

Pravne podlage

Vir: Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije | Datum zadnje spremembe strani: 10. 01. 2019