Pridelava in distribucija rastlin in rastlinskih proizvodov

Za opravljanje te dejavnosti potrebujete vstopno dovoljenje in ustrezen kader, če gre za pridelavo rastlin za saditev s Seznama V.A.I, ki so namenjene premeščanju v tržne ali netržne namene znotraj EU, oziroma če gre za pridelavo rastlin za saditev s Seznama V.A.II, ki so namenjene premeščanju v tržne ali netržne namene v varovano območje, priznano za določen rastlinski škodljiv organizem.

Varovano območje je območje, ki je prosto določenega rastlinskega škodljivega organizma, in ima ta status uradno priznan s strani EU Komisije.

Rastline so žive rastline in določeni živi deli takih rastlin, vključno s semeni:

 • plodovi v botaničnem smislu, razen tistih, ki so konzervirani z globokim zamrzovanjem,
 • vrtnine, razen tistih, ki so konzervirane z globokim zamrzovanjem,
 • gomolji, čebulice, korenike in drugi podzemni organi za razmnoževanje,
 • rezano cvetje,
 • veje z listi ali iglicami,
 • posekana drevesa z ohranjenimi listi ali iglicami,
 • listi, listje,
 • tkivne kulture,
 • živ cvetni prah,
 • cepiči za okuliranje, potaknjenci, cepiči,
 • seme v botaničnem pomenu, razen tistega, ki ni namenjeno setvi.

Rastline za saditev so:

 • rastline, ki so že posajene in bodo ostale posajene ali bodo presajene,
 • rastline, ki še niso posajene, a so namenjene saditvi.

Saditev je namestitev rastlin, da bi zagotovili njihovo nadaljnjo rast in generativno ali vegetativno razmnoževanje.

Rastlinski proizvodi so proizvodi rastlinskega izvora, nepredelani ali obdelani s preprostimi postopki in ki niso rastline. Za rastlinski proizvod se šteje tudi les, če je v celoti ali delno ohranil svojo naravno okroglo površino, z lubjem ali brez njega, ali če gre za sekance, iveri, žagovino, lesne odpadke ali ostanke in če se uporabi pri prevozu kakršnih koli predmetov v obliki pregradnega materiala, podpornega lesa ali palet v primeru, da pomeni nevarnost za zdravje rastlin.

Pred začetkom pridelave/distribucije rastlin in rastlinskih proizvodov s Seznama V.A.I. in s Seznama V.A.II se morajo pridelovalci vpisati v Register pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (FITO register), ki ga vodi pristojni organ.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 16. 07. 2018