Razvrščanje in označevanje govejih trupov

Z razvrščanjem in označevanjem govejih trupov se smejo ukvarjati samo organizacije za ugotavljanje skladnosti.

Organizacija za ugotavljanje kakovosti mora biti neodvisna, zagotoviti akreditacijo skladno s standardom SIST EN ISO/IEC 17020 in imeti zaposlen ustrezno usposobljen kader - kontrolor.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 20. 12. 2014