Reja drobnice

Za opravljanje te dejavnosti potrebujete vstopno dovoljenje.

Reja drobnice je tradicionalna kmetijska dejavnost in je ena izmed okolju prijaznejših oblik živinoreje.

Med dejavnost reje drobnice spada:

  • vzreja in reja ovac in koz,
  • prireja strižene volne,
  • prireja ovčjega in kozjega mleka.

Pred opravljanjem dejavnosti mora imetnik drobnice registrirati gospodarstvo in se vpisati v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ).

Imetnik drobnice mora poskrbeti, da so vse njegove živali ustrezno označene in vpisane v register drobnice (CRD), da so podatki o premikih drobnice točni in pravočasno sporočeni v CRD, ter da enkrat letno sporoči stalež drobnice na gospodarstvu.

Imetnik je dolžan voditi register drobnice na gospodarstvu (RDG)


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 10. 04. 2015