Reja perutnine

Za opravljanje te dejavnosti potrebujete vstopno dovoljenje.

Perutnina zajema vzrejo in rejo perutnine. Med perutnino uvrščamo kokoši, race, gosi, purani, piščance, pegatke. Perutnina se nanaša tudi na prirejo jajc in dejavnost valilnic.

Za perutnino sta zadolžena imetnik živali, ki je tudi njihov lastnik in oskrbovalec živali, ki jih oskrbuje.

Pred opravljanjem dejavnosti mora imetnik perutnine registrirati gospodarstvo in se vpisati v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ).

Za proizvodnjo jajc se redi kokoši nesnice, ki so vrste Gallus gallus. Imetnik kokoši nesnic mora poskrbeti za vpis v register obratov rej kokoši nesnic.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 23. 02. 2015