Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti (79.900)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o spodbujanju razvoja turizma

 • Pri vsaki izvedbi turističnega aranžmaja doma in v tujini mora ponudnik za vsako organizirano skupino posebej zagotoviti turističnega vodnika ali turističnega spremljevalca. Turistični vodnik / spremljevalec je lahko posameznik, ki ima opravljen izpit in je vpisan v register turističnih vodnikov/spremljevalcev.

  To šifro SKD izberejo turistični vodnik/spremljevalci, ki opravljajajo storitve za organizatorja turističnih aranžmajev, preko registrirane statusne oblike (npr. s.p.).

   Vir:Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

  Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

  Sem spada:
  • rezervacije prevozov, nastanitve, prehrane, izposoje vozil, obiskov športnih, zabavnih ipd. prireditev;
  • storitve v zvezi z razporejanjem nastanitev v časovnem zakupu (time sharing);
  • prodaja vstopnic za kulturne, športne, zabavne prireditve;
  • pomoč turistom in obiskovalcem:
   • nudenje turističnih informacij;
   • dejavnost turističnih vodnikov;

  Vir: Statistični urad RS


  Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 24. 03. 2015