Selitvena dejavnost (49.420)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

  • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

  • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

    Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

    • seljenje pohištva in druge opreme ter s tem povezane storitve za gospodinjstva ali podjetja;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 27. 03. 2015