Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu (52.220)

Za dejavnosti / storitve tega podrazreda ni podatka o predpisanih vstopnih pogojih.
Vsebine so še v pripravi.

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • dejavnosti, povezane s pomorskim in rečnim prevozom potnikov, živali in tovora:
  • obratovanje pristanišč in pomolov;
  • obratovanje vodnih zapornic;
  • navigacija, pilotaža, sidranje;
  • reševanje plovil;
  • obratovanje svetilnikov;

Vir: Statistični urad RS


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 26. 03. 2015