Stavbno mizarstvo in tesarstvo (16.230)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja lesenih izdelkov, potrebnih predvsem v gradbeništvu:
   • tramovja in ostrešij
   • lepljenih nosilcev in nosilcev povezanih s kovino
   • lesenih vrat, oken, podbojev in pragov
   • lesenih stopnic, ograj, opažev
   • lesenih skodel, letvic in okraskov iz lesa
  • proizvodnja lesenih montažnih objektov in lesenih delov zanje, npr. savn
  • proizvodnja premičnih hišic
  • proizvodnja lesenih sten in pregrad (razen samostojnih)
  • proizvodnja lesenih rolet
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • domače tesarstvo 
  • domače mizarstvo
  • izdelava skodel, skrilj
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja lesenih izdelkov, potrebnih predvsem v gradbeništvu:
  • tramovja in ostrešij
  • lepljenih nosilcev in nosilcev povezanih s kovino
  • vrat, oken, podbojev in pragov
  • stopnic, ograj, opažev
  • skodel, letvic in okraskov iz lesa
 • proizvodnja lesenih montažnih objektov in lesenih delov zanje, npr. savn
 • proizvodnja premičnih hišic
 • proizvodnja lesenih sten in pregrad (razen samostojnih)
Sem spada tudi:
 • proizvodnja lesenih rolet
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Proizvodnja lesenih montažnih hiš;
 • Izdelava in montaža (kot enotna storitev) lesenega podesta;
 • Storitev razreza, priprave in obdelave lesa ter prodaja za postavitev ostrešja;
 • Razrez lesa po merah za ostrešje stavb;
 • Podaljšanje reklamnega kozolca za postavitev reklamnega panoja (Izdelava reklamnih lesenih kozolcev spada v 16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo; kar velja tudi v primeru, da kozolec izdeluje in postavlja isti poslovni subjekt. Za storitev montaže brez izdelave reklamnega kozolca je ustrezna šifra 43.990);
 • Priprava temeljev in postavitev vrtne hiške (Proizvodnja, izdelava vrtne hiške spada v podrazred 16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo; priprava, izgradnja temeljev in montaža vrtne hiške pa v podrazred 43.990 Druga zaključna gradbena dela. Glavna dejavnost je tista, s katero je ustvarjene največ dodane vrednosti.);
 • Izdelava in montaža lesene sanitarne kabine in pregradnega panoja;
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 13. 02. 2018