Strokovno usposabljanje s področja zdravstvenega varstva rastlin

Organizacijo programov usposabljanja in preverjanja znanja izvaja izbrani izvajalec na podlagi javnega razpisa, kateremu se izda Odločba o izbiri izvajalca.

Izvajalec usposabljanja je lahko organizacija, ki je registrirana za dejavnost izobraževanja odraslih.

Predavatelji so imenovani s strani pristojnega organa. Seznam imenovanih predavateljev pristojni organ posreduje izbranemu izvajalcu usposabljanja.

Strokovno usposabljanje je program osnovnega in nadaljnjega strokovnega usposabljanja za odgovorne osebe za zadravstveno varstvo rastlin s področja škodljivih organizmov.

Osnovne vsebine usposabljanja iz zdravstvenega varstva rastlin so sledeče:

  • zakonodaja;
  • splošni del zdravstvenega varstva rastlin;
  • posebni del zdravstvenega varstva rastlin

Izvajalec strokovnega usposabljanja mora tudi zagotoviti pripravo in izdajo potrdila o temeljnem znanju zdravstvenega varstva rastlin.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 06. 01. 2015