Televizijska dejavnost

Televizijska dejavnost spada v radijsko in televizijsko dejavnost. Radijska in televizijska dejavnost je ustvarjanje (produkcija) televizijskih programov z namenom priobčevanja teh vsebin javnosti. V dejavnost so vključene tudi oblike medsebojnega posredovanja radijskih in televizijskih programskih vsebin med posameznimi izdajatelji z namenom, da bi bile priobčene javnosti.Televizijska dejavnost zajema dejavnost ustvarjanja televizijskih programov, sestavljenih iz oddaj (filmi, dokumentarci, zabavne oddaje, neposredni prenosi ipd.). Oddaje so lahko iz lastne produkcije (lokalne novice, oddaje v živo), nabavljene ali pa kombinacija le-teh. Lahko jih predvajajo enote, ki so jih pripravile, lahko pa se program pripravi tako, da ga predvajajo distributerji, kot so kabelske družbe ali upravljavci satelitske televizije. Programi so lahko splošni ali specializirani (npr. informativni, športni, izobraževalni, ipd.). Programi so lahko dostopni brezplačno ali pa so naročniški. Zajeti so tudi programi, pri katerih naročnik lahko izbira oddajo po lastni želji. Sem spada tudi s televizijskim oddajanjem povezano oddajanje podatkov.

Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 10. 08. 2016