Trgovanje z lastnimi nepremičninami (68.100)

Za dejavnosti/storitve tega podrazreda ni podatka o predpisanih vstopnih pogojih.

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

V ta podrazred spada dejavnost sedežev podjetij, centraliziranih administrativnih uradov, uprav povezanih družb ipd., ki upravljajo, nadzorujejo in vodijo druge enote družb ali podjetij in ki se običajno ukvarjajo s strateškim ali organizacijskim načrtovanjem in imajo vlogo odločanja v družbi ali podjetju.

Vir: Statistični urad RS


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 12. 09. 2016