Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki (46.750)

Sem spada:
 • trgovina na debelo z industrijskimi kemikalijami, kot so:
  • anilin,
  • tiskarske barve,
  • eterična olja,
  • tehnični plini,
  • kemična lepila,
  • barvne snovi,
  • sintetične smole,
  • metanol,
  • parafin,
  • arome,
  • soda,
  • industrijska sol,
  • kisline in sulfati,
  • derivati škroba ipd.,
 • trgovina na debelo z gnojili in kemičnimi izdelki za kmetijstvo.

Sem spadajo tudi naslednje regulirane dejavnosti:

Trgovska dejavnost obsega nakupovanje blaga za nadaljnjo prodajo ne glede na to, ali je blago prodano v nespremenjenem ali spremenjenem (obdelava, predelava in dodelava) stanju.

Trgovina na debelo je nakupovanje blaga in njegova nadaljnja prodaja trgovcem in drugim samostojnim podjetnikom posameznikom, pravnim osebam in drugim posameznikom, ki ga kupujejo za opravljanje svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Trgovec na debelo mora za opravljanje trgovske dejavnosti izpolnjevati minimalne tehnične in prostorske pogoje, voditi podatke o trgovskem blagu in imeti ustrezno določen odpiralni čas.

Pri opravljanju dejavnosti, mora trgovec zagotoviti redno overitev meril - tehtnice, ki jih uporablja za zaračunavanje svojih storitev.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 29. 09. 2016