Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe

Sem spada:

  • trgovina na debelo z lesenimi, pletarskimi, plutovinastimi izdelki ipd.
  • trgovina na debelo s kolesi in deli zanja
  • trgovina na debelo s pisarniškimi potrebščinami, knjigami, časopisi
  • trgovina na debelo z usnjenimi izdelki, potovalno galanterijo
  • trgovina na debelo z glasbili
  • trgovina na debelo z igrami in igračami
  • trgovina na debelo s športno opremo, vključno s posebno športno obutvijo
  • trgovina na debelo s kuhinjskim priborom in drugimi gospodinjskimi pripomočki in opremo
  • trgovina na debelo s spominki, umetnostnimi izdelki ipd.

Trgovska dejavnost obsega nakupovanje blaga za nadaljnjo prodajo ne glede na to, ali je blago prodano v nespremenjenem ali spremenjenem (obdelava, predelava in dodelava) stanju.

Trgovina na debelo je nakupovanje blaga in njegova nadaljnja prodaja trgovcem in drugim samostojnim podjetnikom posameznikom, pravnim osebam in drugim posameznikom, ki ga kupujejo za opravljanje svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Trgovec na debelo mora za opravljanje trgovske dejavnosti izpolnjevati minimalne tehnične in prostorske pogoje, voditi podatke o trgovskem blagu in imeti ustrezno določen odpiralni čas.

Pri opravljanju dejavnosti, mora trgovec zagotoviti redno overitev meril - tehtnice, ki jih uporablja za zaračunavanje svojih storitev.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 28. 09. 2016