Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli

Sem spada:

  • trgovina na debelo z elektronskimi ventili in cevmi
  • trgovina na debelo s polprevodniškimi napravami
  • trgovina na debelo s tiskanimi vezji, integriranimi vezji in čipi
  • trgovina na debelo z neposnetimi nosilci zapisa
  • trgovina na debelo s telefonskimi in telegrafskimi napravami

Trgovska dejavnost obsega nakupovanje blaga za nadaljnjo prodajo ne glede na to, ali je blago prodano v nespremenjenem ali spremenjenem (obdelava, predelava in dodelava) stanju.

Trgovina na debelo je nakupovanje blaga in njegova nadaljnja prodaja trgovcem in drugim samostojnim podjetnikom posameznikom, pravnim osebam in drugim posameznikom, ki ga kupujejo za opravljanje svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Trgovec na debelo mora za opravljanje trgovske dejavnosti izpolnjevati minimalne tehnične in prostorske pogoje, voditi podatke o trgovskem blagu in imeti ustrezno določen odpiralni čas.

Pri opravljanju dejavnosti, mora trgovec zagotoviti redno overitev meril - tehtnice, ki jih uporablja za zaračunavanje svojih storitev.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 29. 09. 2016