Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo

Sem spada:

  • trgovina na debelo z neobdelanim lesom
  • trgovina na debelo s proizvodi iz primarne obdelave lesa
  • trgovina na debelo s premaznimi sredstvi, laki, barvami
  • trgovina na debelo s tapetami in talnimi prekrivali
  • trgovina na debelo z gradbenimi materiali:
  • peskom, gramozom, cementom, apnom, opeko idr.
  • trgovina na debelo z ravnim steklom
  • trgovina na debelo s sanitarno opremo:
  • kadmi, umivalniki, WC školjkami in drugo sanitarno keramiko
  • trgovina na debelo z montažnimi stavbami

Trgovska dejavnost obsega nakupovanje blaga za nadaljnjo prodajo ne glede na to, ali je blago prodano v nespremenjenem ali spremenjenem (obdelava, predelava in dodelava) stanju.

Trgovina na debelo je nakupovanje blaga in njegova nadaljnja prodaja trgovcem in drugim samostojnim podjetnikom posameznikom, pravnim osebam in drugim posameznikom, ki ga kupujejo za opravljanje svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Trgovec na debelo mora za opravljanje trgovske dejavnosti izpolnjevati minimalne tehnične in prostorske pogoje, voditi podatke o trgovskem blagu in imeti ustrezno določen odpiralni čas.

Pri opravljanju dejavnosti, mora trgovec zagotoviti redno overitev meril - tehtnice, ki jih uporablja za zaračunavanje svojih storitev.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 29. 09. 2016