Trgovina na debelo z urami in nakitom

Trgovska dejavnost obsega nakupovanje blaga za nadaljnjo prodajo ne glede na to, ali je blago prodano v nespremenjenem ali spremenjenem (obdelava, predelava in dodelava) stanju.

Trgovina na debelo je nakupovanje blaga in njegova nadaljnja prodaja trgovcem in drugim samostojnim podjetnikom posameznikom, pravnim osebam in drugim posameznikom, ki ga kupujejo za opravljanje svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Trgovec na debelo mora za opravljanje trgovske dejavnosti izpolnjevati minimalne tehnične in prostorske pogoje, voditi podatke o trgovskem blagu in imeti ustrezno določen odpiralni čas.

Pri opravljanju dejavnosti, mora trgovec zagotoviti redno overitev meril - tehtnice, ki jih uporablja za zaračunavanje svojih storitev.

Trgovina na debelo z urami in nakitom se nanaša na prodajo z izdelki iz plemenitih kovin. Izdelki iz plemenitih kovin so nakit, zlatarjevo, urarjevo ali srebrarjevo blago ali drugi izdelki, izdelani v celoti ali delno iz plemenitih kovin oziroma njihovih zlitin.

Med plemenite kovine uvrščamo:

  • platina,
  • zlato,
  • paladij in
  • srebro.

Dobavitelj, ki je lahko izdelovalec, izdelovalčev zastopnik oziroma uvoznik, je dolžan zagotoviti skladnost izdelka s predpisanimi tehničnimi zahtevami, preden da izdelek v promet. Skladnost izdelkov iz plemenitih kovin lahko dobavitelj zagotavlja:

  • s predložitvijo izdelkov Uradu RS za meroslovje v preskus in označitev z oznako skladnosti ali
  • z vzdrževanjem predpisane tehnične dokumentacije.

Izdelki iz plemenitih kovin morajo biti ustrezno označeni z znakom dobavitelja, znakom standardne stopnje čistine in oznako skladnosti. Izdelki se označujejo ročno ali z laserskim graviranjem. Za izdelke, ki so tako drobni ali občutljivi, da nanje zaradi tehničnih razlogov ni mogoče vtisniti ustrezne oznake, se izda potrdilo o skladnosti.

Trgovec mora zagotoviti ustrezne prostore in zagotoviti ločeno prodajo določenih izdelkov iz plementih kovin od drugega blaga. Na vidnem mestu v prostoru, kjer se izdelki prodajajo, morajo biti obešena slikovna podoba oznak skladnosti in preglednica standardnih stopenj čistine. Na voljo mora biti povečevalno steklo, s katerim kupec lahko jasno vidi oznake na izdelkih.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 28. 09. 2016