Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili

Sem spada:

  • trgovina na drobno z raznovrstnim blagom, med katerim prevladujejo prehrambni izdelki, pijače ali tobačni izdelki:
  • prodaja v blagovnicah, kjer poleg prehrambnih izdelkov, pijač in tobaka prodajajo tudi različno drugo blago, kot so oblačila, pohištvo, gospodinjske naprave, kovinski izdelki, kozmetika, igrače, športni izdelki itd.

Trgovska dejavnost obsega nakupovanje blaga za nadaljnjo prodajo ne glede na to, ali je blago prodano v nespremenjenem ali spremenjenem (obdelava, predelava in dodelava) stanju.

Trgovina na drobno je nakupovanje blaga in njegova nadaljnja prodaja potrošnikom ali potrošnicam.

 Trgovec na drobno mora za opravljanje trgovske dejavnosti izpolnjevati minimalne tehnične in prostorske pogoje, voditi podatke o trgovskem blagu in imeti ustrezno določen odpiralni čas.

Pri opravljanju dejavnosti, mora trgovec zagotoviti redno overitev meril - tehtnice, ki jih uporablja za zaračunavanje svojih storitev.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 28. 09. 2016