Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo

Sem spada:

  • specializirana trgovina na drobno s pohištvom
  • specializirana trgovina na drobno s svetili in opremo za razsvetljavo 
  • specializirana trgovina na drobno z gospodinjsko posodo in jedilnim priborom,
  • lončeno posodo, predmeti iz stekla, porcelana, keramike
  • specializirana trgovina na drobno z izdelki iz lesa, plute in pletarskih materialov
  • specializirana trgovina na drobno z neelektričnimi napravami in opremo za gospodinjstvo
  • specializirana trgovina na drobno z glasbili, muzikalijami
  • specializirana trgovina na drobno s sefi, ključavnicami, zapirali in podobno varnostno opremo, brez vgrajevanja

Sem spada tudi:

  • specializirana trgovina na drobno z elektromaterialom

Trgovska dejavnost obsega nakupovanje blaga za nadaljnjo prodajo ne glede na to, ali je blago prodano v nespremenjenem ali spremenjenem (obdelava, predelava in dodelava) stanju.

Trgovina na drobno je nakupovanje blaga in njegova nadaljnja prodaja potrošnikom ali potrošnicam.

Trgovec na drobno mora za opravljanje trgovske dejavnosti izpolnjevati minimalne tehnične in prostorske pogoje, voditi podatke o trgovskem blagu in imeti ustrezno določen odpiralni čas.

 Pri opravljanju dejavnosti, mora trgovec zagotoviti redno overitev meril - tehtnice, ki jih uporablja za zaračunavanje svojih storitev.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 29. 09. 2016