Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami

Sem spada:

  • trgovina na drobno z radijskimi in televizijskimi sprejemniki, predvajalniki, CD, DVD ploščami in drugimi avdiovizualnimi napravami za gospodinjstva

Sem spada tudi:

  • trgovina na drobno z avtoradijskimi sprejemniki

Trgovska dejavnost obsega nakupovanje blaga za

nadaljnjo prodajo ne glede na to, ali je blago prodano v nespremenjenem

ali spremenjenem (obdelava, predelava in dodelava) stanju.

 

Trgovina na drobno je nakupovanje blaga in njegova nadaljnja prodaja potrošnikom ali potrošnicam.

 

Trgovec na drobno mora za opravljanje trgovske dejavnosti izpolnjevati minimalne tehnične in prostorske pogoje, voditi podatke o trgovskem blagu in imeti ustrezno določen odpiralni čas.

 

Pri opravljanju dejavnosti, mora trgovec zagotoviti redno overitev meril - tehtnice, ki jih uporablja za zaračunavanje svojih storitev.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 29. 09. 2016