Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki

Sem spada tudi:

  • trgovina na drobno z divjačino

Trgovska dejavnost obsega nakupovanje blaga zanadaljnjo prodajo ne glede na to, ali je blago prodano v nespremenjenem alispremenjenem (obdelava, predelava in dodelava) stanju.

Trgovina na drobno je nakupovanje blaga in njegova nadaljnja prodajapotrošnikom ali potrošnicam.

Trgovec na drobno mora zaopravljanje trgovske dejavnosti izpolnjevati minimalne tehnične in prostorske pogoje, voditi podatke o trgovskem blagu in imeti ustrezno določen odpiralni čas.

Pri opravljanju dejavnosti, mora trgovec zagotoviti redno overitev meril - tehtnice, kijih uporablja za zaračunavanje svojih storitev.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 28. 09. 2016