Ugotavljanje skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin

Za opravljanje te dejavnosti potrebujete vstopno dovoljenje.

Ugotavljanje skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin izvaja pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je imenovana na Uradu za meroslovje (v nadaljevanju imenovan organ). Postopek ugotavljanja skladnosti se začne na podlagi Zahteve za preskus in označitev izdelkov iz plemenitih kovin z oznako skladnosti, ki jo na organ vloži dobavitelj.

V postopku ugotavljanja skladnosti urad oziroma imenovan organ ugotavlja:

  • skladnost izdelkov preko kvantitativnih kemijskih analiz,
  • skladnost s standardno stopnjo čistine,
  • skladnost oznak.

Imenovan organ mora tekom izvajanja dejavnosti zagotoviti ustreznost podizvajalca, upoštevati navodila Urada in upoštevati državni cenik.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 13. 11. 2014