Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode (36.000)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o varstvu okolja

Velja za naslednje poklice:

 • Upravljalec kompresorskih in hladilnih naprav;
 • Polnilec tehničnih plinov;
 • Preglednik za pregledovanje električnih inštalacij;
 • Stikalničar v industriji;
 • Upravljalec centralnega ogrevanja;
 • Upravljalec črpalnih naprav;
 • Upravljalec industrijske peči;
 • Upravljalec klimatizacije in prezračevanja;
 • Upravljalec kompresorskih in hladilnih naprav;
 • Upravljalec kotla;
 • Upravljalec motorjev z notranjim izgorevanjem;
 • Upravljalec plinskih naprav;
 • Upravljalec priprave vode;
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

V ta podrazred spada zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode za gospodinjstva ali industrijo. Vključeno je zbiranje vode iz različnih virov ter distribucija na razne načine. Vključeno je tudi obratovanje namakalnih sistemov; ni pa vključeno obratovanje škropilnih naprav in podobne storitve za kmetijstvo.

Sem spada:
 • zbiranje vode iz jezer, rek, izvirov, zajetij ipd.;
 • zbiranje deževnice;
 • prečiščevanje vode za oskrbo z vodo;
 • razsoljevanje morske vode ali slanice, če je glavni namen pridobivanje vode;
 • distribucija vode po cevovodih, s tovornjaki ali drugimi transportnimi sredstvi;
 • obratovanje namakalnih kanalov;

Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 11. 08. 2015