Železniški potniški promet (49.100)

Vsebina o pogojih za opravljanje dejavnosti je še v pripravi. Za dodatne informacije se prosim obrnite na pristojno ministrstvo.

Sem spada:

  • medkrajevni železniški potniški promet
  • dejavnost spalnih in jedilnih vagonov kot sestavnega dela v okviru železniške organizacije

Prevozne storitve v železniškem prometu opravlja prevoznik kot javni prevoz ali prevoz za lastne potrebe. Javni prevoz je prevoz potnikov ki je pod enakimi pogoji dostopen vsakomur in ki ga prevoznik opravlja na podlagi sklenjene pogodbe o prevozu.

Prevoz za lastne potrebe je prevoz oseb, ki ga prevoznik opravlja za potrebe svoje dejavnosti.

Prevoz potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu zagotavlja država kot javno dobrino z obvezno gospodarsko javno službo v obsegu, ki jo določa prometna politika na področju javnega potniškega prometa.

Prevozniki si morajo zagotoviti dostop do javne železniške infrastrukture, licenco za izvajanje prevoznih storitev, varnostno spričevalo in vlakovno pot.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 07. 12. 2018