Železniški tovorni promet

Prevozne storitve v železniškem tovornem prometu opravlja prevoznik kot javni prevoz, ki zagotavlja celostno in celovito logistično storitev.

Prevoz blaga zajema prevoz vagonov, cistern, avtovlakov, prevoz nevarnih snovi ipd.

Preko Slovenije potekata dva prednostna tovorna koridorja (RFC), in sicer RFC 5 in RFC 6. 

Prednostni tovorni koridor 5 poteka od Poljske preko Češke, Slovaške, Avstrije, Slovenije in Italije. Z 10. novembrom 2013 je vzpostavljen prednostni koridor 6, ki poteka od Španije preko Francije, Italije, Slovenije in Madžarske.

Prevozniki blaga oziroma tovora si morajo zagotoviti dostop do javne železniške infrastrukture, licenco za izvajanje prevoznih storitev, varnostno spričevalo in vlakovno pot.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 12. 02. 2016