Popravila strojev in naprav (33.120)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Obrtni zakon

V primeru, da se dejavnost opravlja na obrtni način, je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje, izpolnjevati pogoj ustrezne poklicne uspsobljenosti in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

Zaradi zaokrožitve oziroma dopolnitve dejavnosti lahko obrtnik opravi prodajo določenega blaga na drobno.
Obrtnik lahko proda blago, ki ga uporablja pri opravljanju storitev le osebam, katerim je bila storitev opravljena.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listi so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

  • popravila in vzdrževanje drugih strojev za posebne namene,
  • popravila in vzdrževanje naprav za tehtanje,
  • popravila in vzdrževanje prodajnih avtomatov,
  • popravila in vzdrževanje registrirnih blagajn,
  • popravila in vzdrževanje naprav za fotokopiranje,
  • popravila računskih strojev, tudi elektronskih,
  • popravila pisalnih strojev;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov

 • Pregledovanje in servisno vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov lahko izvajajo pravne ali fizične osebe, ki pridobijo pooblastilo Uprave RS za zaščito in reševanje. Pogoje za pridobitev pooblastila določa Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov.

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za obrambo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • popravila in vzdrževanje motorjev (razen za vozila)
 • popravila in vzdrževanje strojev za obdelovanje lesa, plastike, kamna ali drugih materialov
 • popravila in vzdrževanje strojev za obdelavo kovin
 • popravila in vzdrževanje gradbenih strojev
 • popravila in vzdrževanje črpalk, ventilov, kompresorjev in podobnih naprav
 • popravila in vzdrževanje naprav za fluidno tehniko
 • popravila in vzdrževanje mehanizmov za prenos energije
 • popravila in vzdrževanje transportnih naprav
 • popravila in vzdrževanje industrijskih hladilnih in čistilnih naprav
 • popravila in vzdrževanje industrijskih peči
 • popravila in vzdrževanje ročnih obdelovalnih strojev
 • popravila in vzdrževanje strojev za splošne namene
 • popravila in vzdrževanje kmetijskih in gozdarskih traktorjev in drugih strojev
 • popravila in vzdrževanje metalurških strojev in naprav
 • popravila in vzdrževanje strojev in naprav za rudarjenje in pridobivanje nafte in plina
 • popravila in vzdrževanje strojev in naprav za živilsko in tobačno industrijo
 • popravila in vzdrževanje strojev in naprav za tekstilno in usnjarsko industrijo
 • popravila in vzdrževanje stiskalnic za iverne plošče in podobno
 • popravila in vzdrževanje strojev za gumarsko industrijo
 • popravila in vzdrževanje strojev za papirno industrijo
 • popravila in vzdrževanje strojev za varjenje ter trdo in mehko lotanje
 • popravila in vzdrževanje drugih strojev za posebne namene
 • popravila in vzdrževanje vpenjalnih naprav za obdelovance ter orodja in posebnih nastavkov za obdelovalne stroje
 • popravila in vzdrževanje naprav za tehtanje
 • popravila in vzdrževanje prodajnih avtomatov
 • popravila in vzdrževanje registrirnih blagajn
 • popravila in vzdrževanje naprav za fotokopiranje
 • popravila računskih strojev, tudi elektronskih
 • popravila pisalnih strojev
Sem spada tudi:
 • brušenje in zamenjava rezil in žagnih listov, popravila z varjenjem
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Servis/popravilo agregata;
 • Vzdrževanje sedežnice;
 • Popravilo, servis potopnih črpalk;
 • Popravilo industrijskega bojlerja;
 • Popravilo delovnega stroja goseničarja;
 • Vzdrževanje ventilov pri strojih v živilski industriji;
 • Popravilo UV debakterizatorja;
 • Popravilo vodovodnih pip, armatur;
 • Popravila in vzdrževanje čistilnih naprav;
 • Popravilo (servisiranje) kavnih avtomatov;
 • Obnova, barvanje - vzdrževanje stroja za papir;
 • Popravila in vzdrževanje rudarskih in gradbenih strojev;
 • Popravilo in vzdrževanje turbine;
 • Popravila in vzdrževanje negospodinjskih hladilnih in prezračevalnih naprav;
 • Popravilo obdelovalnega CNC stroja, varilnega aparata, upogibnega stroja;
 • Montaža plaksi stekla na vitrini/zamrzovalniku (industrijske hladilne opreme);
 • Popravilo menjalnika kmetijske mehanizacije;
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Datum zadnje spremembe strani: 10. 08. 2015