Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov (55.100)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o gostinstvu

  Gostinsko dejavnost opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti, ter društva, ki imajo gostinsko dejavnost določeno v svojem temeljnim aktu, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom.

  Gostinsko dejavnost lahko v obsegu, ki ga določa ta zakon, opravljajo kot sobodajalci in kmetje tudi fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom.

  Za opravljanje gostinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni:

  • minimalni tehnični pogoji, ki se nanašajo na:
   • poslovne prostore, opremo in naprave v gostinskih obratih, pri sobodajalcih in na kmetijah;
   • pogoje glede zunanjih površin gostinskega obrata (funkcionalno zemljišče in druge zunanje površine);
   • pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata;
  • pogoji glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah;
  • pogoji, ki se nanašajo na merila in način kategorizacije nastanitvenih gostinskih obratov, prostorov za goste pri sobodajalcih ter na kmetijah z nastanitvijo in marin;
  • pogoji glede zagotavljanja varnosti živil ter varnosti in zdravja pri delu.
  Vir: Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Trženje prenočišč oz. sob za nastanitev v gradu (55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov (v primeru, da gre za kratkoročno nastanitev z dnevnim čiščenjem, postiljanjem, oskrbo s hrano in pijačo) ali 55.209  Druge nastanitve za krajši čas (minimalne dodatne storitve));
Vir: Statistični urad RS

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 01. 2019