Drugo inštaliranje pri gradnjah (43.290)

Vsebina je v prenovi.

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Obrtni zakon

 • V primeru, da se dejavnost opravlja na obrtni način, je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje, izpolnjevati pogoj ustrezne poklicne usposobljenosti in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • inštaliranje pri gradnjah:
   • dvigal, tekočih stopnic (tudi popravila in vzdrževanje),
   • avtomatskih samozapiralnih vrat,
   • strelovodov,
   • toplotne in zvočne izolacije.
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Gradbeni zakon

Izvajalec, ki želi opravljati dejavnost gradbeništva - rušenje objektov, mora za opravljanje te dejavnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
 • imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti
 • imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • inštaliranje in vgradnja drugje neomenjenih napeljav in opreme v stavbah in drugih gradbenih objektih kot so:
   • rolet,
   • sistemov za vakuumsko čiščenje, ograj.
  Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve po pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti:

Sem spada:
 • inštaliranje in vgradnja drugje neomenjenih napeljav in opreme v stavbah in drugih gradbenih objektih:
  • dvigal, tekočih stopnic (tudi popravila in vzdrževanje)
  • avtomatskih samozapiralnih vrat
  • strelovodov
  • rolet
  • sistemov za vakuumsko čiščenje
  • ograj
  • toplotne in zvočne izolacije

Vir: Statistični urad RS

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Montaža zunanjih vgrajenih rolojev/senčil;
 • Vgrajevanje domofonskega in videodomofonskega sistema v sklopu sistema kontrole dostopa;
 • Montaža kovinskih ograj na gradbenih objektih in zunaj stavb;
 • Vgradnja avtomatskih samozapiralnih vrat;
 • Montaža, vzdrževanje in popravila dvigal v poslovnih stavbah ter drugih objektih;
 • Montaža zaščitnih folij na stekla/okna objektov;
 • Montaža sistema kontrole dostopa/pristopa (V primeru, da ne gre za inštalacijo protivlomnih sistemov, se vgradnja sistemov centralnega nadzornega sistema, sistema kontrole pristopa (vklj. s čitalci kartic, omrežno opremo, skupaj s prilagoditvijo/nastavitvijo parametrov v okviru obstoječe programske opreme, ki je sestavni del montaže), uvršča v šifro 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah);
 • Zamenjava avtomata rolete;
 • Oblaganje cevi z izolacijo;
 • Vgradnja toplotne in zvočne izolacije;
 • Vgradnja in montaža transporterjev (V primeru, da so za vgradnjo transporterjev potrebna gradbena dela, storitev spada v SKD 43.290, v nasprotnem primeru montaža le-tega spada v šifro 33.200);
Vir: Statistični urad RS

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 27. 02. 2020