Obdelava naravnega kamna (23.700)

Za dejavnosti / storitve tega podrazreda ni podatka o predpisanih vstopnih pogojih.
Vsebine so še v pripravi.

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
  • rezanje, brušenje in druga obdelava naravnega kamna za uporabo v gradbeništvu, na pokopališčih, na cestah, za kritino ipd.
  • proizvodnja kamnitih miz, klopi ipd.
  • klesanje napisov v naravni kamen in podobna dela;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 31. 07. 2015