Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov (25.110)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listi so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja kovinskih gradbenih ogrodij in njihovih delov (stolpov, stebrov, predalčnih konstrukcij, mostov in mostnih konstrukcij ipd.)
  • proizvodnja kovinskih ogrodij za industrijo (ogrodij plavžev, dvigalne in strežne opreme ipd.)
  • proizvodnja kovinskih montažnih objektov
  • kovinskih montažnih stavb, modularnih elementov za razstavišča ipd.
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja kovinskih gradbenih ogrodij in njihovih delov (stolpov, stebrov, predalčnih konstrukcij, mostov in mostnih konstrukcij ipd.)
 • proizvodnja kovinskih ogrodij za industrijo (ogrodij plavžev, dvigalne in strežne opreme ipd.)
 • proizvodnja kovinskih montažnih objektov
 • kovinskih montažnih stavb, modularnih elementov za razstavišča ipd.
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Predelava pločevine v jeklene nosilce za potrebe gradnje mostov;
 • Izdelava kovinskih podkonstrukcij;
 • Izdelava alu konstrukcij za nosilno ogrodje;
 • Proizvodnja kovinskih ograj;
 • Proizvodnja kovinskih stopnišč;
 • Proizvodnja kovinskih konstrukcij za različne objekte kot so npr. skladišče, lope, hlevi;
 • Izdelava hidromehanske opreme za elektrarne;
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 31. 07. 2015