Proizvodnja orožja in streliva (25.400)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listi so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja lahkega strelnega orožja;
  • proizvodnja zračnih in plinskih pušk in pištol;
  • proizvodnja lovskega in športnega strelnega orožja, orožja za osebno varnost in pripadajočega streliva;
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Zakon o orožju

 • Pravna oseba ali podjetnik posameznik lahko prične opravljati dejavnost prometa z orožjem ali dejavnost civilnega strelišča, ko dobi dovoljenje Ministra, pristojnega za notranje zadeve.
  Za posamični uvoz, izvoz in tranzit pa je potrebno posebno dovoljenje, ki ga izda Ministrstvo za notranje zadeve.

  Vir: Ministrstvo za notranje zadeve
 • Zakon o obrambi

 • Kdor želi proizvajati vojaško orožje in opremo mora predhodno pridobiti soglasje Ministrstva za obrambo. Za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme se šteje tudi proizvodnja posameznih sklopov ali sestavnih delov vojaškega orožja in opreme. Podrobnejše pogoje in postopek za pridobitev tega soglasja določa Uredba o dovoljenjih in soglasjih za promet in proizvodnjo vojaškega orožja in opreme.

Vir: Ministrstvo za obrambo
 • Zakon o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje

 • Zavezanci morajo pred začetkom opravljanja strateške dejavnosti to priglasiti pri pristojnem organu oziroma pridobiti dovoljenje za opravljanje strateške dejavnosti.

  Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije.

  Podrobnejše informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti:

Vir: Ministrstvo za zdravje

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja težkega orožja (težkih strojnic, topov ipd.);
 • proizvodnja artilerijskih sredstev in balističnih izstrelkov;
 • proizvodnja lahkega strelnega orožja;
 • proizvodnja streliva;
 • proizvodnja zračnih in plinskih pušk in pištol;
 • proizvodnja vodenih raket in izstrelkov;
Sem spada tudi:
 • proizvodnja lovskega in športnega strelnega orožja, orožja za osebno varnost in pripadajočega streliva;
 • proizvodnja eksplozivnih teles, kot so mine, bombe, torpeda;
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 03. 08. 2015