Proizvodnja metel in krtač (32.910)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja navadnih metel, ročnih mehanskih pometal, metel, vgrajenih v stroje, pripomočkov za brisanje prahu in tal
  • proizvodnja pleskarskih blazinic, valjčkov, brisal za steklo, metel, ščetk in drugih krtač ipd.
  • proizvodnja slikarskih in drugih čopičev
  • proizvodnja krtač za čiščenje čevljev in obleke
  • proizvodnja zobnih ščetk in drugih ščetk in čopičev za osebno nego
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja navadnih metel, ročnih mehanskih pometal, metel, vgrajenih v stroje, pripomočkov za brisanje prahu in tal
 • proizvodnja pleskarskih blazinic, valjčkov, brisal za steklo, metel, ščetk in drugih krtač ipd.
 • proizvodnja slikarskih in drugih čopičev
 • proizvodnja krtač za čiščenje čevljev in obleke
 • proizvodnja zobnih ščetk in drugih ščetk in čopičev za osebno nego
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 10. 08. 2015