Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti (32.990)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listi so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

  • proizvodnja zaščitne opreme:
   • ognjevarnih in gasilskih oblačil
   • zaščitnih delovnih pasov
   • zaščitnih čelad iz plastike ali kovin (tudi športnih)
   • zamaškov za ušesa, protihrupnih naušnikov
   • plinskih mask
  • proizvodnja pisal vseh vrst
  • proizvodnja min za pisala
  • proizvodnja žigov, pečatov, datirk, numeratorjev, ročnih naprav za označevanje ali izpis nalepk, trakov za pisalni stroj, blazinic za žige
  • proizvodnja globusov
  • proizvodnja dežnikov, sprehajalnih palic
  • proizvodnja gumbov, pritiskačev, zadrg ipd.
  • proizvodnja cigaretnih vžigalnikov
  • proizvodnja kadilskih pip, glavnikov, lasnic, navijalk, lasulj, lasnih vložkov, toaletnih pršilk, termovk in drugih vakuumskih sredstev za hišno rabo
  • proizvodnja raznih izdelkov: sveč, bakel ipd., umetnega cvetja, sadja in zelenja ipd.
  • izdelav okraskov in aranžmajev iz umetnega cvetja
  • proizvodnja krojaških lutk, ročnih sit in rešet
  • proizvodnja predmetov za pustovanja in norčije, praznovanja različnih praznikov, za čarovniške trike ipd.
  • proizvodnja krst
  • gačenje in prepariranje živali
  • proizvodnja umetnega satja
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

 • Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • svečarstvo;
  • piparstvo;
  • izdelovanje umetnega cvetja;
  • izdelovanje bičev;
  • izdelki iz čebeljega voska;
  Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • proizvodnja zaščitne opreme:
  • ognjevarnih in gasilskih oblačil
  • zaščitnih delovnih pasov
  • zaščitnih čelad iz plastike ali kovin (tudi športnih)
  • zamaškov za ušesa, protihrupnih naušnikov
  • plinskih mask
 • proizvodnja pisal vseh vrst
 • proizvodnja min za pisala
 • proizvodnja žigov, pečatov, datirk, numeratorjev, ročnih naprav za označevanje ali izpis nalepk, trakov za pisalni stroj, blazinic za žige
 • proizvodnja globusov
 • proizvodnja dežnikov, sprehajalnih palic
 • proizvodnja gumbov, pritiskačev, zadrg ipd.
 • proizvodnja cigaretnih vžigalnikov
 • proizvodnja kadilskih pip, glavnikov, lasnic, navijalk, lasulj, lasnih vložkov, toaletnih pršilk, termovk in drugih vakuumskih sredstev za hišno rabo
 • proizvodnja raznih izdelkov: sveč, bakel ipd., umetnega cvetja, sadja in zelenja ipd.
 • izdelav okraskov in aranžmajev iz umetnega cvetja
 • proizvodnja krojaških lutk, ročnih sit in rešet
 • proizvodnja predmetov za pustovanja in norčije, praznovanja različnih praznikov, za čarovniške trike ipd.
 • proizvodnja krst
 • gačenje in prepariranje živali
 • proizvodnja umetnega satja
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Storitev izreza nalepk iz folije z računalnikom in rezalnikom za folije in prodaja stenskih nalepk;
 • Izdelovanje in sestavljanje vertikalnih vrtičkov;
 • Proizvodnja pasti za divjad;
 • Izdelava predmetov za pustovanje;
 • Proizvodnja embalaže iz micelija;
 • Izdelava in pakiranje spominkov;
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 13. 02. 2018