Popravila kovinskih izdelkov (33.110)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Lista dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Na listi so uvrščene naslednje dejavnosti/storitve:

  • popravila kovinskih rezervoarjev, tankov, kontejnerjev, sodov
  • popravila in vzdrževanje kotlov za pridobivanje pare ter pripadajočih naprav:
   • industrijskih cevi in cevnih sistemov, kondenzatorjev, grelnikov, kolektorjev pare, akumulatorjev
  • popravila in vzdrževanje jedrskih reaktorjev, razen separatorjev izotopov
  • popravila in vzdrževanje kotlov za centralno ogrevanje
  • popravila nakupovalnih vozičkov
  • terenska popravila z varjenjem
  • popravila in vzdrževanje strelnega orožja, tudi športnega
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Sem spada:
 • popravila kovinskih rezervoarjev, tankov, kontejnerjev, sodov
 • popravila in vzdrževanje kotlov za pridobivanje pare ter pripadajočih naprav:
  • industrijskih cevi in cevnih sistemov, kondenzatorjev, grelnikov, kolektorjev pare, akumulatorjev
 • popravila in vzdrževanje jedrskih reaktorjev, razen separatorjev izotopov
 • popravila in vzdrževanje kotlov za centralno ogrevanje
 • popravila nakupovalnih vozičkov
Sem spada tudi:
 • terenska popravila z varjenjem
 • popravila in vzdrževanje strelnega orožja, tudi športnega
Vir: Statistični urad RS - Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008.pdf (1.8 MB)
 • Obnova cerkvenih zvonov;
 • Popravila ključavnic, cilindrov, zapiral in okovja z zapirali;
 • Popravilo, zamenjava ključavnic in okovja na vratih in oknih;
Vir: Statistični urad RS - Tabela vprašanja in odgovori

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 10. 08. 2015