Restavracije in gostilne (56.101)

Ta SKD šifra zajema dejavnosti in storitve, za katere so predpisani vstopni in/ali drugi pogoji za začetek in opravljanje dejavnosti.

Predpisi in pogoji:

 • Zakon o gostinstvu

 • Gostinsko dejavnost opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti, ter društva, ki imajo gostinsko dejavnost določeno v svojem temeljnim aktu, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom.

  Gostinsko dejavnost lahko v obsegu, ki ga določa ta zakon, opravljajo kot sobodajalci in kmetje tudi fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom.

  Za opravljanje gostinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni:

  • minimalni tehnični pogoji, ki se nanašajo na:
   • poslovne prostore, opremo in naprave v gostinskih obratih, pri sobodajalcih in na kmetijah;
   • pogoje glede zunanjih površin gostinskega obrata (funkcionalno zemljišče in druge zunanje površine);
   • pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata;
  • pogoji glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah;
  • pogoji, ki se nanašajo na merila in način kategorizacije nastanitvenih gostinskih obratov, prostorov za goste pri sobodajalcih ter na kmetijah z nastanitvijo in marin;
  • pogoji glede zagotavljanja varnosti živil ter varnosti in zdravja pri delu;
  Vir: Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Obrtni zakon

 • Za dejavnosti, ki so uvrščene na Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način velja, da se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

  Velja za naslednje dejavnosti/storitve:

  • priprava in prodaja jedi in pijač v lokalu, lahko ob zabavnem programu:
  • dejavnost jedilnih vagonov, ladijskih restavracij ipd., če delujejo kot samostojne enote;
  Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dejavnosti/storitve, ki so uvrščene v ta SKD podrazred:

Dejavnosti/storitve dodane po tabeli vprašanja in odgovori (SURS) :

 • Mobilne storitve pripravljanja in servisiranja jedi in pijač;
Vir: Statistični urad RS

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 25. 03. 2015