Ocenjevanje vrednosti podjetij

Ocenjevanje vrednosti podjetij zajema pravilno uporabo metod in tehnik ocenjevanja vrednosti, ki so potrebne za strokovno in etično pravilno ocenitev vrednosti podjetij.

Najpogostejši primeri, ki zahtevajo ocenjevanje vrednosti podjetja so: nakup ali prodaja podjetja, izstop in izplačilo družbeniku, združitve in prevzemi, povečanje ali zmanjšanje kapitala.

Za opravljanje dejavnosti je potrebno izpolnjevati pogoje za pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 14. 11. 2014