Borzno posredovanje

Borzno posredovanje obsega izvrševanje naročil za strankin račun, upravljanje portfeljev finančnih instrumentov in investicijsko svetovanje, to je dajanje osebnih priporočil strankam glede upravljanja vrednostnih papirjev.

V Republiki Sloveniji lahko borzno posredovanje opravlja borznoposredniška družba, ki za to pridobi dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev, ali banka. Borznoposredniška družba je lahko organizirana samo kot delniška družba, evropska delniška družba ali družba z omejeno odgovornostjo. 

Borznoposredniška družba mora pred sprejemom prvega naročila posamezne stranke za nakup oziroma prodajo finančnih instrumentov s to stranko skleniti splošno pogodbo o borznem posredovanju.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 06. 09. 2016