Notranje revidiranje za proračunske uporabnike

Notranje revidiranje zagotavlja neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja (menedžmenta) in kontrol ter svetovanje poslovodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti.

Notranje revidiranje izvajajo notranji revizorji. Notranji revizor opravlja revidiranje v skladu s kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev ter s standardi notranjega revidiranja.

Za proračunske uporabnike je izvajanje notranjega revidiranja obvezno.

Izvajanje dejavnosti notranjega revidiranja lahko proračunski uporabniki poverijo zunanjim izvajalcem, pooblaščenim za notranje revidiranje.

Zunanji izvajalci, ki želijo opravljati notranjo revizijo za proračunske uporabnike, morajo izpolnjevati predpisane pogoje in se vpisati v register izvajalcev notranjega revidiranja.

Šteje se, da ima izvajalec ustrezno znanje, veščine in sposobnosti, če je vsaj vodja revizijske skupine pridobil enega od naštetih strokovnih nazivov: 

  • preizkušeni notranji revizor ali,
  • državni notranji revizor po Zakonu o javnih financah ali,
  • preizkušeni državni notranji revizor po Zakonu o javnih financah ali,
  • državni revizor po Zakonu o računskem sodišču ali, 
  • preizkušeni državni revizor po Zakonu o računskem sodišču.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za finance | Datum zadnje spremembe strani: 02. 09. 2016