Dejavnost knjižničnega informacijskega servisa

Dejavnost knjižničnega informacijskega servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem bibliografskem sistemu je namenjena zagotavljanju pogojev za delovanje vzajemnega bibliografskega sistema in zagotavljanju dostopnosti elektronskih virov informacij v tem sistemu.  

Naloge knjižničnega informacijskega servisa v nacionalnem bibliografskem sistemu so:

  • koordinacija razvoja in delovanja vzajemnega bibliografskega sistema in njegovih servisov s svojega delovnega področja;
  • koordinacija razvoja in uporabe standardov računalniške podpore za potrebe vzajemnega bibliografskega sistema in njihovih servisov;
  • razvoj in vzdrževanje programske opreme za potrebe vzajemnega bibliografskega sistema in njegovih servisov;
  • ugotavljanje usposobljenosti strokovnih delavcev knjižnic za sodelovanje v vzajemni katalogizaciji v sodelovanju z nacionalno knjižnico;
  • načrtovanje in vzdrževanje skupnih računalniških in komunikacijskih zmogljivosti za delovanje sistema;
  • organizacija ponudbe podatkovnih zbirk na elektronskih nosilcih z neposrednim dostopom v dogovoru z njihovimi proizvajalci;
  • organizacija strokovnega izobraževanja in svetovanja na področju dejavnosti, ki jih opravlja za nacionalni vzajemni bibliografski sistem,
  • raziskovalno, razvojno in svetovalno delo na svojem delovnem področju;
  • priprava strokovnih podlag s svojega delovnega področja za delo Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost.

Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 26. 11. 2015