Nabiranje školjk

Pri nabiranju školjk gre za dejavnost nabiranja morskih organizmov.

Školjke lahko nabira vsaka oseba, ki ima veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov. Pri izvajanju prostočasnega ribolova je prepovedano nabirati školjke.

Kakovostna voda, primerna za življenje in rast morskih školjk, je v tistih mejah delov morja, kjer so poligoni na površini morja s poligonskih točkami.

Pred pričetkom oddaje živil na trg se morajo živilski obrati registrirati pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 08. 04. 2019