Športni morski ribolov

Za opravljenje te dejavnosti je potrebno pridobiti vstopno dovoljenje.

Športni ribolov spada med prostočasni ribolov.

Gre za negospodarski ribolov, ki je nepridobitna dejavnosti in se izvaja na podlagi letnega dovoljenja, ki ga pridobi član društva.

Društvo pa mora biti član Zveze za športni ribolov na morju Slovenije.

Športni ribolov se lahko izvaja s plovilom  z ustrezno ribiško opremo. Potrebno je upoštevati dovoljeno dnevno količino ulova rib. 

Pri izvajanju športnega ribolova je dovoljena uporaba vseh vrst umetnih in naravnih vab. Ni pa dovoljeno uporabljati žive vretenčarje in naravne vabe, ki izvirajo iz živali, ki so ogrožene ali zavarovane.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 15. 06. 2015