Prevoz ribiških proizvodov

Prevoz ribiških proizvodov se nanaša na prevoz pred prvo prodajo. To dejavnost opravljajo prevozniki.

Prevozniki so podjetja, ki z motornimi vozili ali kombinacijo vozil prevažajo blago za najem ali plačilo. Pravica za opravljanje dejavnosti prevoza se pridobi z licenco, za katero mora podjetje izpolnjevati predpisane pogoje

Za prevoz ribiških proizvodov je potreben prevozni dokument, ki ga sestavi prevoznik ribiških proizvodov. Prevoznik mora pred pričetkom prevažanje ribiških proizvodov dopolniti prevozni dokument, ki ga mora imeti ves čas prevažanja pošiljke.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 23. 01. 2015