Ribiško upravljanje

Za opravljanje te dejavnosti potrebujete koncesijo in ustrezen kader.

Za namene ribiškega upravljanja, vključno s trajnostno rabo rib, se celinske vode razdelijo na ribiška območja, ribiške okoliše, ribiške revirje.

Meje ribiških območij in ribiških okolišev določi pristojni organ.

Ribiško upravljanje obsega:

 • programiranje,
 • izvajanje ukrepov za ohranjanje ugodnega stanja rib,
 • trajnostno rabo rib,
 • vodenje predpisanih evidenc in poročanje,
 • strokovno usposabljanje,
 • izvajanje ribiško čuvajske službe,
 • aktivnosti ob poginih rib ter druge naloge
 • v nekaterih primerih tudi ribogojstvo.

Na podlagi koncesijske pogodbe, ribiško upravljanje v posameznih ribiških okoliših izvajajo ribiške družine (izvajalec ribiškega upravljanja). Koncesionar mora izpolnjevati predpisane pogoje in mora imeti za izvajanje ribiškega upravljanja strokovno usposobljen kader:

 • gospodar,
 • izvajlec elektroribolova,
 • ribiški čuvaj,
 • ribogojec (v kolikor koncesionar izvaja ribogojstvo)

Strokovna podlaga za celovito ribiško upravljanje posameznega ribiškega območja je načrt ribiškega upravljanja v ribiškem območju. V posameznih ribiških okoliših je podlaga za ribiško upravljanje ribiškogojitveni načrt. Oba načrta izdela Zavod za ribištvo Slovenije na podlagi mnenj izvajalca ribiškega upravljanja in lokalne skupnosti za obdobje šestih let.

Izvajalec ribiškega upravljanja izvaja ribiško upravljanje v ribiškem okolišu na podlagi letnega programa, izdelanega na podlagi ribiškogojitvenega načrta. Letni program ureja izvajanje ribiškogojitvenega načrta za posamezno leto na podlagi ocene stanja v ribiškem okolišu v preteklem letu.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 23. 01. 2015