Prevoz gozdnih lesnih sortimentov

Dejavnost cestnega prevoza blaga v notranjem cestnem prometu je dejavnost vsakega podjetja, ki z motornimi vozili ali kombinacijo vozil prevaža blago za najem ali plačilo na območju Republike Slovenije.

Prevoz lesa iz gozda poteka s tovornjaki ali pa, če gre za manjše količine in na manjše razdalje, s traktorji z ustreznimi prikolicami.

Pravica za opravljanje dejavnosti se pridobi z licenco, za katero mora podjetje izpolnjevati predpisane pogoje in zagotoviti primerno usposobljenost voznikov.

Pri prevozu gozdnih lesnih sortimentov mora imeti prevoznik prevoznico ali prevozni dokument, ki ga pošiljatelj gozdno lesnih sortimentov pridobi za Zavodu za gozdove Slovenije.


Pogoji in dokazila

Pravne podlage

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 08. 01. 2015