Spravilo lesa in druga dela v gozdu

Med dela v gozdu spada tudi spravilo lesa, ki se ga izvaja s prilagojenimi kmetijskimi traktorji oziroma, kjer traktorsko spravilo ni mogoče, z gozdarskimi žičnicami. Za opravljanje tovrstnih del je potrebno imeti ustrezno usposobljen kader, in sicer:

  • gozdarski žičničar,
  • gozdarski traktorist.

Za načrtovanje, vodenje in nadzor se zahteva vodjo delovnih skupin, ki lahko vodi, načrtuje in nadzira več zaporednih faz s področja izkoriščanja gozda oziroma samo posamezne faze del v gozdu.

Pred pričetkom izvajanja dejavnosti se je potrebno registrirati in pred prvim začetkom del podati prijavo pristojni gozdarski inšpekciji.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 03. 01. 2017