Trgovanje s premično dediščino

Kdor trguje s premično dediščino, mora biti registriran v skladu s predpisi, ki urejajo sodni register in standardno klasifikacijo dejavnosti, za dejavnost, iz katere je razvidno, da trguje s premično dediščino.

Trgovec mora voditi evidenco nabave in prodaje ter drugih poslov z dediščino.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 16. 07. 2018