Prevoz nacionalnega bogastva

Nacionalno bogastvo je premičnina, ki sodi v eno od zvrsti dediščine:

 • orožje;
 • orodje;
 • stavbna oprema;
 • bivalna oprema;
 • oblačila in osebni predmeti;
 • prometna in transportna sredstva;
 • predmeti za igro in prosti čas;
 • umetniški predmeti;
 • predmeti uporabne vrednosti;
 • obredni predmeti;
 • predmeti komunikacije;
 • grbi, zastave, nagrade in priznanja;
 • sredstva za trgovino in bančništvo;
 • predmeti za prikaze in ponazoritve;
 • stroji in naprave;
 • predmeti izobraževanja, znanosti in tehnike;
 • geološki predmeti;
 • botanični predmeti;
 • zoološki predmeti;
 • človeški ostanki;
 • glasbila;
 • drugi predmeti zgodovinskega pomena,

ki poleg tega izpolnjujejo eno ali več od naslednjih zahtev:

 • ima status spomenika;
 • je več kot 100 let stara arheološka najdba, ki izhaja iz izkopavanj ali najdišč na kopnem ali pod vodo na ozemlju Republike Slovenije;
 • je več kot 100 let star sestavni del nepremičnega spomenika, ki je bil razstavljen;
 • je inventarizirana kot del  zbirke muzeja, vpisanega v razvid muzejev, kot del zbirke javnega arhiva ali javne knjižnice oziroma kot pritiklina ali del zbirke cerkve ali druge verske skupnosti;
 • ima za Republiko Slovenijo kulturno vrednost zaradi svojega pomena.

Prevoz nacionalnega bogastva lahko opravi lastnik ali posestnik, če so med prevozom izpolnjeni klimatski pogoji. Prevozi vozil se izvajajo v skladu s prometnimi predpisi. Med prevozom je treba premično nacionalno bogastvo zavarovati.

Lastnik oziroma posestnik mora zagotoviti varen prevoz nacionalnega bogastva. Tak prevoz lahko opravlja le državni oziroma pooblaščeni muzej ali oseba, ki izpolnjuje spodaj navedene pogoje in pogoje za prevoz na podlagi predpisov, ki urejajo zasebno varovanje.

Kdor opravlja prevoze nacionalnega bogastva, mora biti registriran v skladu s predpisi, ki urejajo sodni register in standardno klasifikacijo dejavnosti, za dejavnost, iz katere je razvidno, da opravlja prevoze nacionalnega bogastva.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 26. 11. 2015