Iskanje arheoloških ostalin z uporabo tehničnih sredstev

Iskanje arheoloških ostalin so dejanja na zemljiščih, v podzemnih prostorih in vodi, ki so opravljena zato, da se odkrijejo novi podatki o arheoloških ostalinah in tako lahko vodijo v odkritje arheoloških najdišč in arheoloških najdb. Dokler iskanje ne posega neposredno v arheološke ostaline, se ne šteje za arheološko raziskavo.

Iskanje arheoloških ostalin in uporaba iskalnikov kovin in drugih tehničnih sredstev za te namene sta dopustna le s predhodnim dovoljenjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije pod pogojem, da iskanje izvaja oseba, ki je strokovno usposobljena za iskanje arheoloških ostalin.

Za iskanje arheoloških ostalin se lahko uporabljajo iskalnik kovin, ultrazvočni senzor, magnetomer, georadar in druge elektronske naprave za ta namen.

Uporaba tehničnih sredstev za iskanje arheoloških ostalin je dopustna le zunaj registriranih arheoloških najdišč in ob predhodni pridobitvi dovoljenja za iskanje.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 21. 03. 2017