Konservatorsko-restavratorska dejavnost

Konservatorko-restavratorsko dejavnost opravlja akademski restavrator, ki se ukvarja s konzerviranjem in restavriranjem nepremične dediščine in predmetov likovne dediščine, to je predmetov kiparstva in slikarstva.

Konservatorsko-restavratorsko dejavnost lahko opravljajo konservatorji-restavratorji, konservatorsko-restavratorski sodelavci in konservatorsko-restavratorski tehniki s strokovnim izpitom.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 10. 04. 2020